Labe aréna > V Račicích budou další světové soutěže.

V Račicích budou další světové soutěže.

19.10.2006 Rozhovor se Zdeńkem Peckou, ředitelem Sportareálu Račice.

Nedávný kongres FISA přidělil ČVS pořádání Mistrovství světa ve veslování do 23 let 2009 a MS juniorů 2010 v Račicích. Již předtím Světová asociace kanoistiky rozhodla o konání juniorského MS v rychlostní kanoistice v příštím roce.

  Máte z toho jistě radost, ale čeká vás i hodně práce. Co bude nutné zvládnout do těchto světových soutěží ?

Letošní Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice znovu potvrdilo, že v našem areálu jsme schopni připravit a uskutečnit vrcholné mezinárodní soutěže na vysoké úrovni. V závěru loňského roku jsme kolaudovali nové prostory loděnice včetně rozšíření šatnového a sociálního zázemí, před ME byla dokončeno přepojení kanalizačního řádu areálu na novou čističku odpadních vod v Račicích. Do konce roku bude provedena generální oprava tribuny pro diváky.

Pro další období vycházíme ze zpracované studie přestavby areálu Sportovního centra v Račicích, kterou jsme prezentovali na jaře letošního roku. Z ní vyplývá především potřeba zvýšení ubytovací kapacity pro závodníky a jejich doprovody, více míst pro jejich stravování, rozšíření možností regenerace. S tím souvisí samozřejmě i potřeba většího příkonu elektrické a tepelné energie.

Hlavním problémem je ubytování závodníků a dalších účastníků vrcholových soutěží.

Dosud jsme řešili ubytování závodníků a doprovodů v okolních městech, ale pro další akce je nezbytné zvýšení počtu lůžek přímo v areálu. Pro první etapu počítáme s přístavbou ubytovny na střeše nové loděnice s kapacitou 46 lůžek.V souvislosti s daleko větším využitím Sportcentra i pro rekreaci a sportování veřejnosti, plánujeme zajistit podmínky pro kempování až 300 osob. V dlouhodobém výhledu pak s rozšířením hotelové kapacity.

Budou na to finanční prostředky?

V současné době jednáme s řadou státních, zastupitelských, tělovýchovných orgánů a institucí o zajištění pokrytí nákladů spojených s organizováním těchto mezinárodních vrcholných soutěží, ale i pro vytvoření podmínek pro využití areálu pro rekreaci a sportování veřejnosti.

K tomu bych chtěl podotknout, že provoz Sportcentra včetně přípravy a organizace našich sportovních soutěží, závodů, tréninků, soustředění i akcí pro veřejnost, není dotován a náš roční rozpočet a.s. je vyrovnaný.

Jak se podílejí na finančním zajištění světových a evropských soutěží mezinárodní veslařská a kanoistická federace ?

Pobyt závodníků, doprovodů, rozhodčích, hradí zúčastněné národní svazy, mezinárodní federace, ale přípravu, organizaci, technické zajištění, provoz hradí náš pořádající svaz - ČVS nebo ČSK.

  Jaký je ohlas mezi veslaři a kanoisty, ve veřejnosti ?

Zatím se o těchto vrcholných akcích veslařů a kanoistů ve veřejnosti i sportovní ví velmi málo. Vědí to funkcionáři svazů a oddílů, reprezentanti. Informujeme o tom příslušné orgány v Ústeckém kraji, Litoměřickém okrese, tělovýchovné orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, média i další instituce.

Ale věřím, že v průběhu přípravy jednotlivých MS a jejich průběh a samozřejmě dobré výsledky našich reprezentantů pomohou propagaci veslování i kanoistiky u nás.

  Co se v areálu připravuje pro rekreaci a sportování veřejnosti?

 V naší studii i při jednání s regionálními orgány a institucemi velký důraz klademe na rozšíření možností pro rekreační a sportovní využití areálu i pro obyvatele ze severních, středních Čech i z Prahy a samozřejmě i pro další turisty z ČR i ze zahraničí. Počítáme co nejdříve opravit asfaltovou cestu kolem kanálu pro bruslení a kolečkové lyže i cyklistiku, rozšíření kapacit pro kempování. V plánu je vybudování hřišť na volejbal, beach volejbal, tenisových kurtů a v případě dostatku financí i s vybudováním sportovní haly.

Se Zdeňkem Peckou, ředitelem Sportcentra Račice hovořil D. Macháček sen.

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL