Labe aréna > Sportcentrum Račice se připravuje na sezonu roku 2011

Sportcentrum Račice se připravuje na sezonu roku 2011

27.12.2010

O letošní sezóně a přípravách na rok 2011 ve Sportcentru Račice jsme hovořili se Zdeňkem Peckou, ředitelem Sportcentra.
Jaká byla letošní sezóna ve Sportcentru ? Podle termínové listiny zveřejněné na počátku roku jste měli pořádat či zajišťovat 17 velkých akcí včetně Mistrovství světa juniorů ve veslování .

Rok 2010 bych charakterizoval jako rok zdánlivě klidnější. A to zejména v porovnáním s rokem předchozím, který svými pěti velkými mezinárodními akcemi byl výjimečný. V roce 2010 kromě zajištění běžného provozu všech domácích i zahraničním sportovních soustředění v areálu a pořádání všech mistrovských a kontrolních závodů našich veslařů a kanoistů, zajištění všech potřených úprava a oprav v areálu, bylo Sportcentrum „jen“pořadatelem úspěšného Mistrovství světa juniorů ve veslování. A bylo uskutečněna významná stavební akce proti poklesu vody v kanále a zajistna rekonstrukce 2. patra cílové věže.

Vrcholnou sportovní událostí letošního roku ve Sportcentru Mistrovství světa juniorů ve veslování. Jak se s odstupem pěti měsíců díváte na jeho průběh z hlediska organizačního, pořadatelského, návštěvnického ?

Mistrovství světa juniorů ve veslování bylo jednoznačně nejvýznamnější akcí, která se v roce 2010 v Račicích konala. Pořadatelem akce podobného rozsahu i významu bylo Sportcentrum již v roce 2009. Tou bylo Mistrovství světa veslařů do 23 let. Zkušenosti i důkladné vyhodnocení MS U23 2009 byly základním předpokladem pro úspěšné uspořádání i MSJ 2010, jehož se zúčastnily reprezentace z 56 zemí.

I když povětrnostní podmínky nebyly k šampionátu zrovna příznivé, tak mohu s ohledem na ohlasy konstatovat, že Sportcentrum Račice ve spolupráci s Českým veslařským svazem zajistilo vrcholnou světovou událost velmi úspěšně.

V rámci příprav na vrcholné světové a mezinárodní akce v roce 2009 i 2010 jste realizovali řadu zlepšení, inovací, rekonstrukcí v technickém vybavení, zázemí pro závodníky i hosty. Můžete je připomenout ?

Račické Sportcentrum v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje každý rok posouvá připravenost areálu pro sportovní přípravu vrcholových sportovců i pro sportování veřejnosti o kus dále. V roce 2010 se podařilo vyřešit problém, kterým bylo snižování hladiny vody v kanále. Voda v Račickém kanále je spodní voda. Při dlouhodobě zvětšujícím se deficitu spodní vody v důsledku sucha, je doplňování vody z Labe problém. Hladina řeky Labe, která kanál obtéká je totiž o cca 4,5m níže.

V roce 2010 s povedlo najít řešení. Tím bylo propojení Labe s kanálem využitím zavlažovacího systému pro zemědělce z roku 1965. Propojení provedlo Sportcentrum na vlastní náklady. Po kolaudaci stavby koncem června bylo uvedení do provozu velmi očekáváno. S velkou úlevou mohu konstatovat, že tento systém funguje. Po měsíčním čerpání stoupla voda v kanále o 30 centimwtrů. Máme nyní k dispozici zařízení, které dokáže ovlivnit hladinu vody v kanále. Shodou okolností jako by právě toto zařízení přimělo samu přírodu k činu. Od té doby prší a voda v kanále je již o cca 60cm výše než byla na počátku roku 2010.

Váš areál mimo organizování vrcholných sportovních akcí a tréninku pro kánoisty a veslaře , především poskytuje kvalitní zázemí pro rekreační sportování, turistiku? Jaký byl zájem návštěvníků letos?

Zájem o využívání areálu pro veřejnost se neustále zvětšuje.Největší zájem je o in-line bruslení, potom o rybaření a neustále se zvyšuje i zájem trénink a závody na dračích lodích.

Které akce připravujete na příští rok 2011?

V roce 2011 bude největší akcí v Račicích 2. závod Světového poháru 2011 v rychlostní kanoistice, který se konat ve dnech 20.-22. května 2010 za přítomnosti kamer České televize. Bude to již jubilejní desátá velká sportovní akce od roku 2002, kterou bude Sportcentrum Račice pořádat. Pro mne osobně to byl důvod k zamyšlení. Po ohlasech z předchozích devíti akcí mám pocit, že v rámci našich možností jsme se naučili zvládat pořádání podobných závodů na slušné úrovni.

S jídlem roste chuť, a tak jsme se v Račicích rozhodli využít našich zkušeností a zkusit přesvědčit oba svazy - Český veslařský svaz i Český svaz kanoistů, že máme na to, aby se v Račicích konalo „velké“ Mistrovství světa dospělých. Výsledkem je, že ČVS i ČSK podaly shodně kandidaturu na rok 2015. Tak uvidíme…

Budete mít dostatek finančních prostředků na další vylepšení, úpravy, údržbu, rekonstrukce areálu ?

Finanční prostředky jsou ve Sportcentru Račice, stejně jako všude, je jeden velký boj. Určitě by pomohlo, kdyby nám bylo přiděleno MS 2015 nebo kdybychom získali silného partnera. V každém případě se i tak podaří každý rok v areálu něco nového udělat. Pro rok 2011 chystáme např. další etapu rekonstrukce cílové věže, rekonstrukci obou hlavních vstupních bran nebo vytvoření síně slávy veslování, příp.kanoistiky. To vše bude financováno Sportcentrem Račice.

Jaké jsou výsledky hospodaření Sportcentra, jež je společnou akciovou společností ČVK a kanoistů?

Po historickém roce 2009 bylo hospodaření Sportcentra v situaci, že se poprvé rozdělovala dividenda z hospodářského výsledku z roku 2009. Rozdělovala se částka 1 000 000 Kč, přičemž veslařům dle poměru akcií náležela částka cca 900 000,- a kanoistům cca 100 000 Kč.
I za rok 2010 se předpokládá, že hospodaření Sportcentra skončí v plusu.

Jaká je spolupráce s místními, krajskými a dalšími orgány, organizacemi, partnery?
Spolupráce s místními orgány je na velmi dobré úrovni.Velmi slibně se rýsuje užší spolupráce s Městem Štětí. Velmi dobrý vztah má Sportcentrum i s vedením města Roudnce n.L. a městem Litoměřice. Partnery Sportcentra je i Mondy Štětí a.s. a Povodí Labe a.s.
Zároveň velký zájem o řešení problémů Sportcentra Račice má Krajský úřad Ústí nad Labem.
Velkým příznivcem Sportcentra Račice je i senátor a současný ministr ob rany ČR Alexander Vondra.

Děkuji za rozhovor.

Dušan Macháček st.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL