Labe aréna > Sporty

Pořádání závodů

Sporty
Sporty
Sporty

Jednou z největších výhod Sportcentra Račice je možnost uzavření celého areálu s využitím 5 km dlouhé asfaltové komunikace bez veřejné dopravy. Akciová společnost Sportcentrum Račice nabízí kompletní pořadatelské služby k závodům ve veslování a kanoistice.

Další sporty využívají pořadatelské služby Sportcentra Račice a.s. dle dohody ve vzájemné součinnosti. Snahou akciové společnosti jsou závody na klíč poskytnou jakémukoli sportu, pro který je račický areál vhodný.

Račická umělá dráha byla dostavěna v roce 1986 pro potřeby veslování a rychlostní kanoistiky. Je to jedna z nejregulérnějších tratí ve světě s výhodou možnosti využití vratného kanálu. Slouží především pro pořádání veslařských a kanoistických závodů a pro přípravu vrcholových týmů těchto sportů nejen domácích, ale čím dál častěji i zahraničních.

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL