Labe aréna > Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

7.5.2020

Soubor:
pozvánka_vh_scr_11.5.2020.pages.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
576kB

Sportcentrum Račice, a.s. , Račice čp. 130, Štětí

 

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo společnosti Sportcetntrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130,  

IČ: 622 45 325 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.  zn.674

(dále také jen „společnost“)

 

 

s v o l á v á    m i m o ř á d n o u    v a l n o u    h r o m a d u   s p o l e č n o s t i ,

 

 

která se bude konat dne  11.6.2020  v zasedací místnosti Českého olympijského výboru, Benešovská 6, Praha 10, 100 00

 

začátek v 11:00 hod. 

 

 

 

Program:

  1. Zahájení, Volba orgánů VH
  2. Usnášeníschopnost
  3. Výroční zpráva Společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2019
  4. Zpráva dozorčí rady
  5. Různé
  6. Závěr

 

 

 

V Račicích dne 7. 5. 2020

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL