Labe aréna > Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

15.8.2019

Soubor:
pozvánka_vh_scr_19.9.2019.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
104kB

Sportcentrum Račice, a.s. , Račice čp. 130, Štětí

 

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo společnosti Sportcetntrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130,  IČ:622 45 325 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  zn.674

(dále také jen „společnost“)

 

 

s v o l á v á    ř á d n o u    v a l n o u    h r o m a d u   s p o l e č n o s t i ,

 

 

která se bude konat dne  19.9.2019  v zasedací místnosti Českého olympijského výboru, Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10

začátek v 16:00 hod. 

 

 

 

Program:

1)   Zahájení, Volba orgánů VH

2)   Usnášeníschopnost

3)   Výroční zpráva společnosti, schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018

4)    Zpráva dozorčí rady

5)    Závěr

 

V Račicích dne 15. 8. 2019

 

 

 

…………………………………………….

Ing. Michal Kurfirst

předseda představenstva

 

 

 

……………………………………………..

Ing. Josef Johánek

člen představenstva

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL