Labe aréna > O budoucnosti areálu

O budoucnosti areálu

6.2.2006

O budoucnosti areálu

I když Areál Sportcentra Račice je a do budoucnosti vždy zůstane jednou z nejlepších závodních drah pro veslování a kanoistiku na světě,budoucnost areálu spočívá zejména v jeho otevření široké veřejnosti.

Potenciál této výjimečné stavby je schopen nabídnout výjimečné podmínky pro sportovní i společenské aktivity pro uživatele nejen z regionu Litoměřicko,Podřipsko,Mělnicko a,ale může mít význam i pro obyvatele Prahy či německého pohraničí.

Pro tyto účely byla v roce 2005 vypracována architektonická studie dostavby areálu.

Autorem studie je ing.arch.Martin Rybář,zadavatelem je Sportcentrum Račice a.s.

Celý areál byl do tří zón:

Zóna A - komerční zóna:

Zóna A by měla poskytnout širokou nabídku služeb veřejnosti.Nachází se v prostoru dnešní budovy loděnice(Bowling Club)provozní budovy a hotelu Skif.

Dostavbou by měl vzniknout nový hotel s 80 lůžky včetně apartmá a recepcí.Další ubytování typu "drive in" s kapacitou cca 70 lůžek.Dále nová restaurace,6 kurtů na squash, víceúčelová hala (např.4 tenisové kurty) fit centrum, rehabilitace,nová vysokokapacitní kuchyň,nové prostory pro stravování závodníků,vysokokapacitní parkoviště.

Zóna B - sportovní zóna:

Zóna B by měla nabídnout ty nejkvalitnější podmínky pro sportovní přípravu vrcholových sportovců ve veslování a kanoistice.V posledních letech si Račickou dráhu stále častěji vybírají jako místo pro svoji sportovní přípravu sportovci z nejrůznějších koutů světa. Jen v roce 2006 svoji přípravu nasměrovali do Račice sportovci z Německa,Švédska,Finska, Velké Británie,Běloruska či Nového Zélandu.Zóna B bude využívána hojně i sportující a rekreující se veřejností.

Zóna B zahrnuje celou plochu areálu s výjimkou zóny A a prostor pro diváky (Zóna C)

Dostavbou by měla vzniknout nová loděnice s úložnými prostory pro lodě,vysokokapacitní šatny a sprchy,hotel pro cca 150 osob,prostory potřebné pro závody,8 otevřených tenisových kurtů,víceúčelové hřiště,vysokokapacitní parkoviště,kvalitní povrch silnice kolem celého kanálu (důležité pro jízdu na kolečkových bruslích-využívá veřejnost i trenéři veslování a kanoistiky). Na ostrově mezi hlavním a vedlejším kanálem by měl vzniknout kemp,překop ostrova s dobudováním mostu přes tento spojovací kanál pro potřeby závodů v kanoistice.

Na celém ostrově je možnost rybolovu.

V roce 2004 byla realizována stavba šaten pro závodníky,v roce 2005 budova nové loděnice a stavba spojovacího kanálu včetně mostu.Stavby byly realizovány ze státní dotace v rámci investičního programu Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky.

Zóna C - zóna pro diváky

Zóna C je určena pro divácké zázemí.Patří sem tribuna a cílová věž pro měření závodů a zpracování výsledků

Dostavbou vznikne nová recepce vjezdu do Zóny C.Zóna C bude oddělena od ostatních prostor areálu a nová recepce bude jediným vjezdem do této zóny.

Areál sportovního centra Račice bude v případě kandidatury Prahy na uspořádání Olympijských her 2016 nebo 2020 olympijským závodištěm pro veslování a kanoistiku.

Podmínkou MOV pro veslování je nutnost poskytnout minimálně 20 000 míst pro diváky k sezení.Studie pamatuje na tuto eventualitu 5000 místy stále tribuny a zachováním prostoru potřebného pro vybudování provizorní tribuny pro dalších 15 000 míst.
Závěrem:

Realizace tohoto náročného projektu zřejmě nebude snadná.Určitě to bude"běh na dlouhou trať". Naší devizou je,že jeho realizací můžeme poskytnout širokou nabídku služeb pro veřejnost z Česka i ze zahraničí.Naším cílem je získávat do Račic velké světové soutěže typu Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy.Vrcholem by v případě jejich konání v České republice měly být Olympijské hry.

Určitě výrazně můžeme pomoci ke zvýšení cestovního ruchu v celé oblasti a v neposlední řadě počítáme s nabídkou nových pracovních míst.

 

Pevně věříme, že se podaří tento záměr uskutečnit.

 

Z.Pecka

 


 

Soubory ke stažení:


 

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL