Labe aréna > Dušan Macháček: V Labe aréně táhneme za jeden provaz!

Dušan Macháček: V Labe aréně táhneme za jeden provaz!

5.10.2015

Dušan Macháček (Foto Zdeněk Paroulek)Dušan Macháček (Foto Zdeněk Paroulek)
Dušan Macháček (Foto Zdeněk Paroulek)
Soubor:
vizual_racice.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
212kB

Valná hromada akciové společnosti Sportcentrum Račice zúžila počet členů představenstva z pěti na tři a počet členů dozorčí rady ze tří na jednoho. Další změny v Račicích nám detailně popsal předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček.

„Valná hromada schválila také obměnu představenstva – předsedou je nyní Pavel Šebesta a dalšími dvěma členy Petr Hlídek a Josef Johánek. Předsedou dozorčí rady a zároveň jediným jejím členem se stal Zdeněk Žaba. Po změnách v představenstvu bych chtěl poděkovat jeho dosavadním členům Honzovi Stejskalovi, Mildovi Švagrovskému, který se mimořádně zasloužil o samotné vybudování račického kanálu, Zdeňkovi Peckovi, Luboši Doškovi, Zdeňkovi Žabovi a také členům dozorčí rady Jirkovi Kejvalovi, Petrovi Hlídkovi a Pavlovi Bednářovi. Všem patří dík za odvedenou práci.“

Došlo i k avizované změně ředitele Sportcentra Račice?

„Ano. Do funkce ředitele jak Sportcentra Račice, tak Národního olympijského centra vodních sportů byl k 1. říjnu jmenován Michal Kurfirst. Všichni věříme, že Michal přinese do života račického areálu nový impuls, je zkušený a výkonný manažer, a navíc to má z domova jen přes řeku. To, že bude manažerem v obou společnostech, má svoji logiku. V Račicích nechceme budovat jakési dvojvládí. Akciovku Sportcentrum Račice a spolek Národní olympijské centrum vodních sportů chápeme jako jednu skupinu, která bude táhnout za jeden provaz. Pracovně jí říkáme Labe aréna Račice. Zároveň chceme využít rozdílného poslání – podnikatelského poslání akciovky a neziskového poslání zapsaného spolku. Rádi využijeme obou těch dvou právnických forem k maximálně efektivnímu fungování areálu v Račicích.“

V jaké roli se počítá s dosavadním ředitelem Sportcentra Račice Zdeňkem Peckou?

„Na Zdeňka Pecku jsme samozřejmě nezapomněli.  Výše zmíněné změny jsme od samého začátku připravovali spolu s ním. Velkou měrou se podílel na rozvoji račického areálu, téměř dvacet let tam úspěšně fungoval ve vedení, a v Račicích bude působit i dál. Od 1. října je sportovním ředitelem Labe arény. Jak sám říká, na novou roli se těšil. Odpadnou mu běžné administrativní starosti – nebude muset řešit situace, že praskl vodovod nebo že tam jakási výprava něco provedla. Jeho posláním bude prezentace račického areálu a rozvíjení nových projektů, komunikace s Ústeckým krajem i s ostatními sportovními svazy o nových aktivitách a soutěžích, které bychom mohli v Račicích uskutečňovat.“ 

Uplatní se v Račicích dál i Václav Chalupa?

„Vašek Chalupa, který je momentálně ústředním trenérem ČVS, bude dál působit jako technický ředitel areálu, ostatně má k němu srdeční vztah – sportoval tam, trénoval tam, prožil tam kus života. Je proto asi ten nejlepší kandidát na tuto pozici.“

V jakém složení nyní funguje vedení Národního olympijského centra vodních sportů?

„Kromě mě jako předsedy jsou dalšími členy výboru Jiří Kejval, Jan Boháč, Jiří Svoboda, Michal Kurfirst, členy kontrolní komise jsou Jan Vahalík, Pavel Šebesta a Martin Doktor. Veslaři mají ve zmíněném spolku – stejně jako v Sportcentru Račice – majoritu, protože do něj vložili největší díl majetku, který se v Račicích nachází.“

Před pár dny byla zveřejněna také vizualizace dalšího rozvoje Račic, jak je to reálný projekt?

„V rámci územního řízení k ní ještě sice mohou být uplatněny připomínky, ale domnívám se, že by měla být z 95 procent hotová. Vizualizace však automaticky neznamená, že všechny budovy a vylepšení, které jsou do ní zapracované, budou zrealizovány. Je to zkrátka jakási úplná vize areálu. Pečlivě jsme na ní asi dva roky pracovali – a byla kolem ní velká diskuse. Nakonec jsme našli přijatelný průsečík.“

Které budou další konkrétní kroky? Jak se dál bude Labe aréna vyvíjet?

„Obecně chceme rozšířit ubytovací kapacitu v areálu a zlepšit infrastrukturu pro sportovce. Letos dokončíme první etapu výstavby ubytovny, která nahradí chánosy. V příštím roce by nás měl čekat největší díl prací. Vedle druhé etapy výstavby ubytovny půjde o dokončení posledního dílu betonové loděnice, které pracovně říkáme bunkr. Rádi bychom také zrekonstruovali  starou loděnici, kde je Bowling – tzn. přebudovali kuchyň a pokračovali v rekonstrukci celé budovy. Dole počítáme s prostorem pro rehabilitaci, posilovnou nebo trenažérovnou. Asi nejviditelnější změna se bude týkat tribuny. Chceme ji velmi zredukovat, zůstat by měla jen třetina blíže k věži. V celém zbývajícím prostoru ke staré loděnici bychom chtěli po terénních úpravách vybudovat multifunkční prostory, do nichž by se mělo mimo jiné přesunout také občerstvení, které je nyní za věží, za cílem.“

Odkud chcete čerpat finance pro realizaci tohoto velkého projektu?

„V podstatě nemáme jinou cestu než stavět za veřejné peníze, konkrétně tedy za investiční dotace ministerstva školství. Ostatně za vznikem Národního olympijské centrum vodních sportů, zapsaného spolku, prapůvodně stála jednoduchá úvaha – akciová společnost jako obchodní subjekt nikdy nemůže být příjemcem státních dotací. A pro další rozvoj račického areálu, kde budeme už v roce 2017 pořádat kanoistické mistrovství světa a veslařské mistrovství Evropy, jsou investice nezbytné.  Samozřejmě budou sloužit nejen k organizačnímu zajištění zmíněných největších akcí, ale rovněž dalšímu sportovnímu životu v Račicích.“

Jak se momentálně vyvíjí spolupráce s vedením Ústeckého  kraje?

„Z toho mám opravdu radost! Spolupráce, která byla původně víceméně symbolická, se v posledních dvou letech rapidně změnila.  Kraj začal zřetelněji vnímat, že má ve svém regionu takhle unikátní sportoviště. Tím neříkám, že by se k nám hned začaly hrnout miliony, nicméně už to, že jsme byli zahrnuti do strategického plánu rozvoje kraje, že se kraj spolupodílí na organizaci významných sportovních akcí, je velký posun. A my bychom i do budoucna rádi spolupráci maximálně rozvíjeli.“

(Text Zdeněk Paroulek)

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL