Labe aréna > V Račicích budou další světové soutěže.

V Račicích budou další světové soutěže.

19.10.2006 Rozhovor se Zdeńkem Peckou, ředitelem Sportareálu Račice.

Nedávný kongres FISA přidělil ČVS pořádání Mistrovství světa ve veslování do 23 let 2009 a MS juniorů 2010 v Račicích. Již předtím Světová asociace kanoistiky rozhodla o konání juniorského MS v rychlostní kanoistice v příštím roce.

  Máte z toho jistě radost, ale čeká vás i hodně práce. Co bude nutné zvládnout do těchto světových soutěží ?

Letošní Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice znovu potvrdilo, že v našem areálu jsme schopni připravit a uskutečnit vrcholné mezinárodní soutěže na vysoké úrovni. V závěru loňského roku jsme kolaudovali nové prostory loděnice včetně rozšíření šatnového a sociálního zázemí, před ME byla dokončeno přepojení kanalizačního řádu areálu na novou čističku odpadních vod v Račicích. Do konce roku bude provedena generální oprava tribuny pro diváky.

Pro další období vycházíme ze zpracované studie přestavby areálu Sportovního centra v Račicích, kterou jsme prezentovali na jaře letošního roku. Z ní vyplývá především potřeba zvýšení ubytovací kapacity pro závodníky a jejich doprovody, více míst pro jejich stravování, rozšíření možností regenerace. S tím souvisí samozřejmě i potřeba většího příkonu elektrické a tepelné energie.

Hlavním problémem je ubytování závodníků a dalších účastníků vrcholových soutěží.

Dosud jsme řešili ubytování závodníků a doprovodů v okolních městech, ale pro další akce je nezbytné zvýšení počtu lůžek přímo v areálu. Pro první etapu počítáme s přístavbou ubytovny na střeše nové loděnice s kapacitou 46 lůžek.V souvislosti s daleko větším využitím Sportcentra i pro rekreaci a sportování veřejnosti, plánujeme zajistit podmínky pro kempování až 300 osob. V dlouhodobém výhledu pak s rozšířením hotelové kapacity.

Budou na to finanční prostředky?

V současné době jednáme s řadou státních, zastupitelských, tělovýchovných orgánů a institucí o zajištění pokrytí nákladů spojených s organizováním těchto mezinárodních vrcholných soutěží, ale i pro vytvoření podmínek pro využití areálu pro rekreaci a sportování veřejnosti.

K tomu bych chtěl podotknout, že provoz Sportcentra včetně přípravy a organizace našich sportovních soutěží, závodů, tréninků, soustředění i akcí pro veřejnost, není dotován a náš roční rozpočet a.s. je vyrovnaný.

Jak se podílejí na finančním zajištění světových a evropských soutěží mezinárodní veslařská a kanoistická federace ?

Pobyt závodníků, doprovodů, rozhodčích, hradí zúčastněné národní svazy, mezinárodní federace, ale přípravu, organizaci, technické zajištění, provoz hradí náš pořádající svaz - ČVS nebo ČSK.

  Jaký je ohlas mezi veslaři a kanoisty, ve veřejnosti ?

Zatím se o těchto vrcholných akcích veslařů a kanoistů ve veřejnosti i sportovní ví velmi málo. Vědí to funkcionáři svazů a oddílů, reprezentanti. Informujeme o tom příslušné orgány v Ústeckém kraji, Litoměřickém okrese, tělovýchovné orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, média i další instituce.

Ale věřím, že v průběhu přípravy jednotlivých MS a jejich průběh a samozřejmě dobré výsledky našich reprezentantů pomohou propagaci veslování i kanoistiky u nás.

  Co se v areálu připravuje pro rekreaci a sportování veřejnosti?

 V naší studii i při jednání s regionálními orgány a institucemi velký důraz klademe na rozšíření možností pro rekreační a sportovní využití areálu i pro obyvatele ze severních, středních Čech i z Prahy a samozřejmě i pro další turisty z ČR i ze zahraničí. Počítáme co nejdříve opravit asfaltovou cestu kolem kanálu pro bruslení a kolečkové lyže i cyklistiku, rozšíření kapacit pro kempování. V plánu je vybudování hřišť na volejbal, beach volejbal, tenisových kurtů a v případě dostatku financí i s vybudováním sportovní haly.

Se Zdeňkem Peckou, ředitelem Sportcentra Račice hovořil D. Macháček sen.

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

sezóna
Celkem hlasů 8091
Jakým způsobem jste prožili loňský rok v našem areálu?


Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL